Zespół taneczny HAND to HAND 
Zespół taneczny HAND to HAND 
     

Zespół taneczny HAND to HAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół taneczny HAND to HAND

 

HAND to HAND to klub spo­­r­to­­­wy dzia­­­ła­­­ją­­­cy od po­­­nad 25 lat. Opie­­­kę ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wą nad ze­­­spo­­­łem HAND to HAND pro­wa­dzi­my od 2013 ro­­­ku. Na­szą pra­cę ro­­z­po­­­czę­­­li­­­śmy od za­­­pro­­­je­­k­to­­­wa­­­nia lo­­­go oraz stro­­­ny in­­­te­­r­ne­­­to­­­wej. Ko­­­le­­j­nym kro­­­kiem by­­­ła zmia­­­na wi­­­ze­­­ru­­n­ku ze­­­spo­­­łu. Za­­­pro­­­po­­­no­­­wa­­­li­­­śmy i wy­­­ko­­­na­­­li­­­śmy no­­­wą li­­­nię ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wą. Po­­w­sta­­­ły ba­­­ne­­­ry re­­­kla­­­mo­­­we, ro­­l­lu­­­py, ko­­­szu­­l­ki, fla­­­gi, zna­­cz­ki itp. Za­­­ję­­­li­­­śmy się też opra­­­wą gra­­­fi­­cz­ną Fa­­­ce­­­bo­­­o­­ka i wy­­­da­­­rzeń zwią­­­za­­­nych z dzia­­­ła­­l­no­­­­­ścią ze­­­spo­­­łu. Z po­­­wo­­­dze­­­niem wspó­­l­nie pra­­­cu­­­je­­­my, aby wspie­­­rać si­­l­ną ma­­r­kę na ry­­n­ku ta­­­ne­­cz­nym.

 

Zakres usług: Pro­jekt logo, ser­wisu inter­ne­to­wego, mate­ria­łów rekla­mo­wych i gadże­tów fir­mo­wych.

 

     
ZOBACZ WWW ON-LINE    ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji