INACHIS Centrum Inicjatyw Edukacyjnych 
INACHIS Centrum Inicjatyw Edukacyjnych 

 

     

INACHIS Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INACHIS

 

Ina­chis to Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych w Lu­bli­nie zaj­mu­ją­ce się ini­cjo­wa­niem dzia­łań edu­ka­cyj­nych, or­ga­ni­za­cją szko­leń i opra­co­wy­wa­niem pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych. Dla firmy Inachis zaprojektowaliśmy logo i wykonaliśmy serwis internetowy w oparciu o system zarządzania treścią QNCMS. Wspieramy także Inachis przy wszelkiego rodzaju działaniach marketingowych. Inachis powierza nam też projektowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

 

Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt i przy­go­twa­nie re­klam i materiałów edukacyjnych.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji