Przedszkole Akwarelki 
Przedszkole Akwarelki 
     

Przedszkole Akwarelki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Akwarelki

 

Pry­watne Przedsz­kole Języ­kowo-Arty­styczne „Akwa­relki” w Lubli­nie powie­rzyło nam pro­jekt logo i strony inter­ne­to­wej. Następ­nie wyko­na­li­śmy dla przed­szkola sze­reg mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych.

 

Za­­kres usług: Opra­­­co­­­wa­­­nie ko­n­ce­­p­cji fun­k­cjo­­­na­­l­nej se­r­wi­­­su www, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nie pro­­­je­­k­tów gra­­­fi­­cz­nych, wdro­­­że­­­nie se­r­wi­­­su w opar­ciu o sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią QNCMS. Pro­­­jekt lo­go, wi­zy­­tó­­wek, ulo­tek, pla­ka­tów i dyplo­mów.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji