Przedszkole Dziecięcy Raj 
Przedszkole Dziecięcy Raj 
     

Przedszkole Niepubliczne Dziecięcy Raj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne Dziecięcy Raj

 

Przed­sz­kole Nie­­pu­­bliczne Dzie­­cięcy Raj w Mar­kach zatru­d­niło naszą firmę do zapro­­je­k­to­­w­­a­nia logo, strony inte­r­ne­­to­­wej oraz wielu innych mate­ria­łów rekla­mo­wych. Praca dla przed­sz­kola, to kolejne wyzwa­­nie mające na celu stwo­­rze­­nie kolo­­ro­­wych, weso­­łych i fun­k­cjo­­na­l­nych pro­­je­k­tów.


Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su www, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt logo, bilboardów, banerów, reklam do gazet osiedlowych, oklejanie samochodu, teczki reklamowej, ulotek i plakatów.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE    
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji