Przedszkole Mini Bambini 
Przedszkole Mini Bambini 
     

Przedszkole Akwarelki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Mini Bambini

 

Pry­watne Przed­szkole i Żło­bek Mini Bam­bini we Wro­cła­wiu zle­ciło nam poprawę logo­typu, zmianę jego kolo­ry­styki i nada­nie mu przy­ja­niej­szych kształ­tów. Dla Mini Bam­bini wyko­na­li­śmy rów­nież ser­wis inter­ne­towy, bil­bo­ardy, ulotki oraz wizy­tówki.

 

 Za­­kres usług: Opra­­­co­­­wa­­­nie ko­n­ce­­p­cji fun­k­cjo­­­na­­l­nej se­r­wi­­­su www, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nie pro­­­je­­k­tów gra­­­fi­­cz­nych, wdro­­­że­­­nie se­r­wi­­­su w opar­ciu o sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią QNCMS. Pro­­­jekt lo­go, wi­zy­­tó­­wek, ulo­tek, bilboardów.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE    
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji