Prywatne Przedszkole Motylek 
Prywatne Przedszkole Motylek 
     

Prywatne Przedszkole Motylek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prywatne Przedszkole Motylek

 

Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek z Lublina to miej­sce, gdzie praca z dziećmi jest na naj­wyż­szym pozio­mie. Tak inten­sywne dzia­ła­nia wyma­gają naj­lpe­szej pre­zen­ta­cji.

 

Za­kres usług: Opra­co­wa­nie kon­cep­cji funk­cjo­nal­nej ser­wi­su www, przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów gra­ficz­nych, wdro­że­nie ser­wi­su w opar­ciu o QNCMS. Pro­jekt bilboardów, wizytówek, materiałów edukacyjnych, logo Mini Motylek.

     
ZOBACZ WWW ON-LINE   ZOBACZ JAKIE DOSTALIŚMY REFERENCJE
     

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

 

CreLab - Laboratorium kreacji

CreLab - Laboratorium kreacji

TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Interia   Rzeczpospoilta   rp.pl   PARP   UOKIK   AIG  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Pizza Dominium   Kikkoman   Tabasco   Food Care   Fitella   Tiger Energy Drink  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  Symantec   PANDA Security   Microsoft   Microsoft Office   InPost   Paczkomaty  
   
TWORZYLIŚMY
DLA MAREK
  VOLVO  

Buell

  Harley Davidson   Nike  

BWBK

  Neutrogena   o.b.  
   

 

               
  Pracujemy na legalnym oprogramowianiu Adobe       Poleć stronę znajomemu   CreLab - Laboratorium kreacji